2012. január 5., csütörtök

IMAHÉT 2012, AVAGY NYOLC NAP A KRISZTUSBAN VALÓ ÁTFORMÁLÓDÁSRÓL


Szeretettel hívjuk Krisztus-hívő
keresztyén testvéreinket
az idei imahét istentiszteleti alkalmaira.

Időpont: január 15-22.

Ezeken az alkalmakon az alábbi program szerint mélyebben foglalkozunk azzal a hitkérdéssel, miszerint a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme mindannyiunkat megváltoztat:

Első nap: A szolgáló Krisztus átformál
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon. (Mk 10,45)

Második nap: Az Úrra való csendes várakozás átformál
Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. (Mt 3,15)

Harmadik nap: A szenvedő Szolga átformál
Krisztus szenvedett értünk (1Pt 2,21)

Negyedik nap: Az Úr gonosz feletti győzelme átformál
Gyõzd le a rosszat jóval! (Rom 12,21)

Ötödik nap: A feltámadott Úr békessége átformál
Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség néktek! (Jn 20,19)

Hatodik nap: Isten állhatatos szeretete átformál
Ez a győzelem, a mi hitünk (1Jn 5,4)

Hetedik nap: A Jó Pásztor átformál
Legeltessd az én juhaimat (Jn 21,17)

Nyolcadik nap: Krisztus uralma egyesít
Aki gyõz, annak megadom, hogy velem együtt üljön királyi székemen. (Jel 3,21)

Vendégeink:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése